دومین همایش سراسری سامانه ‌هاي كروز و راههاي مقابله با آن


 دانشگاه جامع امام حسین (ع) در راستای اهداف بلند مدت پژوهشی خود و به منظور افزايش ارتباطات علمی و ایجاد محیطي مناسب برای تبادل نظر بین پژوهشگران فعال کشور

 

«دومين همايش سراسري سامانه‌هاي كروز و راههاي مقابله با آن»

 

را در سال 1392 برگزار می‌نماید. در اين راستا از كليه اساتيد، پژوهشگران و انديشمندان در حوزه موشكي، دعوت مي‌شود ضمن حضور فعال، با ارائه مقالات ارزشمند خود ما را در اين امر مهم ياري فرمايند.

 


دبيرخانه همايش: تهران- بزرگراه شهيد بابايي- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دانشکده و پژوهشکده فني مهندسي- مركز تحقيقات موسم

 تلفن و نمابر: 73829383

E-mail: ech@ihu.ac.ir